EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Realizácia projektov GIS/AM/FM a SRP/PTS

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Distribučné spoločnosti z oblasti dodávky plynu, ropy, elektrickej energie alebo podniky telekomunikácii využívajú na realizáciu svojej činnosť rozsiahle zariadenie obrovskej hodnoty. Správa zariadení, je pre podniky takéhoto typu, dôležitou úlohou, aby mohli plniť svoje kľúčové úlohy.

IT na podporu správy a prevádzky zariadení sú realizované systémami typu SRP (spatial resource planning) alebo PTS (prevádzkovo technické systémy) a GIS/AM/FM (automated mapping&facilities management).

 

Tieto systémy sú súčasťou celopodnikových IS a u distribučných spoločností, ako aj u veľkých priemyselných podnikov, ide o kľúčové IS (subsystémy) v celopodnikových informačných systémoch, za podpory ktorých sa realizujú hlavné podnikové procesy. 

 

 

 

 

Naša spoločnosť na realizáciu týchto IS v oblasti GIS/AM/FM a SRP/PTS využíva špičkové technológie, akými sú GE Smallworld GIS, Solutions Business Manager, ORACLE, prípadne technológie od Bentley Systems a MapInfo. Microsoft (MS SQL Server)

 

Snažíme sa maximálne využiť prínosy, ktoré prinášajú objektovo orientované prístupy a objektovo orientované sw riešenia, ako sú OOGIS technológie, OODBMS a OOA&D a najmä know-how zachytené v referenčných modeloch.

 

 

               

   

 

 

 

 

Cieľom našej spoločnosti je realizovať projekty s plnou aplikáciou prístupov projektového riadenia  s dôrazom na identifikovanie príslušných firemných procesov a na správne vykonanie fáz analýzy, modelovania a návrhu IS, kedy vzniká v potrebnej kvalite analytická a technická projektová dokumentácia, zachytávajúca požiadavky zákazníka, na základe ktorej sa následne realizuje samotná implementácia sw/IT riešení podnikových IS. 

 

Pre potreby správcom inžinierskych sietí, máme predpripravené ucelené riešenia ako Prevádzkovo technické systémy pre oblasť TELCO a Prevádzkovo technické systémy pre oblasť ENERGY na báze technológie GE Smallworotld GIS a Solutions Business Manager.

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.