EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Príprava, plánovanie a riadenie projektov z oblasti IT

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Úlohy väčšieho rozsahu, realizované našou spoločnosťou, sú vykonávané projektovým spôsobom. Pre tieto účely, na podporu prípravy, plánovania a realizácie projektov z oblasti IT podľa firemnej metodiky MERIDIAN, používame špičkové a overené čiastkové metodiky, postupy, znalosti a nástroje od firmy LBMS, Max Arden, Axelos, PMI, Microsoft, SELECT Business Solutions a M-Files a vychádzame zo štandardov v oblasti projektového riadenia, ako sú PRINCE2® (Axelos) a PMBOK (PMI), či firemnej metodiky MERIDIAN. Takto je celý proces realizácie projektov z oblasti IT neustále pod kontrolou a činnosti spĺňajú všetky kľúčové podmienky normy radu STN EN ISO 9000.
 

V rámci konzultačných služieb poskytujeme aj podporu pri nasadzovaní systémov projektového riadenia (PM) pre organizácie s cieľom dosiahnuť vyššiu procesnú vyspelosť organizácie podľa hodnotenia SEI CMM metodiky a noriem radu ISO 9000.

 

Na podporu realizácie prípravy, plánovania a riadenia projektov, využívame nástroje na podporu plánovania a riadenia projektov (ako sú Microsoft Office Project), riadenie projektovej dokumentácie a artefaktov projektu (M-Files DMS) a najmä znalosti, ktoré sú súčasťou našej firemnej metodiky MERIDIAN pre oblasť riadenia IT projektov.

 

  

 

 

Pre firmy vyspelejšie v oblasti projektového riadenia poskytujeme možnosť nasadenie systému pre automatizáciu riadiacich procesov z oblasti projektového riadenia -napríklad PRINCE2 s využitím systému Solutions Business Manager.


         

 

 

 

Ponukový list

Serena Project and Portfolio Management

Popis M-Files DMS

Solutions Business Manager

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.