EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 MicroStation a Bentley Map

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

SW technológie, ktoré sú využívane pri riešeniach EDEN CONSULTING v oblasti systémov GIS/AM/FM a SRP (spatial resource planning) alebo PTS (prevádzkovo technické systémy), sú postavené na týchto kľúčových sw produktoch :
GE Smallworld GIS
, Solutions Business Manager, ORACLE, MicroStation & Bentley Map, MapInfo.

Konkrétne riešenia IS sú potom väčšinou postavené na vhodnej kombinácii z týchto produktov a základných technológii. Pre zložité IS sa snažíme maximálne využiť prínosy, ktoré prinášajú objektovo orientované prístupy a objektovo orientované sw riešenia, ako sú OOGIS technológie.
 

 

 

Riešenia pre GIS/AM/FM sú postavené na produktoch CAD MicroStation a Bentley Map v kombinácii s RDBMS (väčšinou Oracle). Ako doplňujúce produkty sú využívané nástroje ako Descartes (pre prácu s kontinuálnymi rastrami, ako sú letecké snímky), Iras/B (pre prácu s binárnymi rastrami), GeoCoordinator, Bentley Cadastre. 

 

MicroStation V8i je ucelená platforma pre architektonické a inžinierske projekty, ktorá je základom produktov V8 Generation spoločnosti Bentley. MicroStation je vďaka svojim vlastnostiam najvhodnejším nástrojom pre 3D modelovanie, prácu s viacerými údajovými formátmi, zvyšovanie produktivity skupiny a vývoj rozširujúcich aplikácií.
Aplikačné odborné rozšírenia a nadstavby, ktoré sú pre MicroStation k dispozícii, ponúkajú nástroje a funkcie špecifické pre rôzne odbory a oblasti činnosti. Výsledkom sú presnejšie a hodnotnejšie údaje a efektivita práce používateľov.

Podpora údajových formátov
Natívna podpora formátov DGN a DWG robí z Microstation univerzálny nástroj pre architektonické a inžinierske projekty. Vďaka Microstation sa užívatelia nemusia zaoberať problémom konverzie formátov a môžu sa sústrediť na tvorbu, aktualizáciu a zabezpečenie kvality svojich architektonických, stavebných a inžinierskych dát.
 

Podpora spolupráce
Dôležitou vlastnosťou MicroStation je jeho orientácia na efektívnu tímovú spoluprácu. K dispozícii sú nástroje pre zdieľanie výkresov, podpora modelov v DGN súboroch a odborovo orientovaná rozšírenie. Využívanie MisroStationu v prostredí pracovných skupín tiež uľahčujú funkcie pre riadenie firemných štandardov a schopnosť Microstation pracovať v špecifických režimoch.
 

Správa riadenia zmien
Neoddeliteľnou súčasťou každého projektu je proces zaznamenávania, zisťovania a hodnotenia zmien v návrhoch. MicroStation obsahuje prepracovanú technológiu sledovania zmien, ktorá zaznamenáva vývoj (životný cyklus) každého DGN súboru. To spolu s technológiami digitálneho podpisu a digitálnych práv dovoľuje používateľom sledovať vývoj projektu pri dodržaní zásad bezpečnosti.
 

Pokročilé modelovanie a vizualizácie
Ponuka Microstation pre prácu v 3D je vyváženou kombináciou nástrojov pre drôtové, povrchové a objemové modelovanie, čo používateľom poskytuje dostatočnú voľnosť pre zachytenie ich zámerov a nápadov. Nástroje pre profesionálnu fotorealistickú vizualizáciu spolu s rozsiahlymi knižnicami materiálov a osvetlenia neumožňujú prezentovať výsledný projekt vo forme kvalitných obrázkov alebo animácie.
 

Rozšíriteľnosť
Súčasťou MicroStation je sada odborovo orientovaných rozšírení, ktoré dopĺňajú a rozširujú možnosti a funkcie MicroStation. Okrem toho je k dispozícii produktové API rozhranie, pomocou ktorého je možné MicroStation prispôsobiť ľubovoľným požiadavkám a podmienkám.

 

 

Bentley Map je plne objektový GIS navrhnutý tak, aby zvládol úlohy a potreby organizácií, ktoré pracujú s mapami, projektami, výkresmi a ktoré zabezpečujú činnosti pri budovaní infraštruktúry. Zvyšuje základné možnosti MicroStation a prináša postupy, ktoré umožňujú presne vytvárať geopriestorové údaje, aktualizovať ich a analyzovať. Prostredníctvom Bentley Map môžu používatelia ľahko integrovať rôzne typy údajov z rôznych zdrojov, okrem iného aj SHP alebo Oracle Spatial. Bentley Map ponúka možnosť práce s údajmi v rôznych súradnicových systémoch, ktoré sú transformované "za behu" a používateľ nemusí svoje údaje pracne prevádzať a zjednocovať. Bentley Map umožňuje priamu editáciu údajov uložených v Oracle Spatial databázach, a to vrátane plnej podpory Oracle Topology. Prostredníctvom výkonných nástrojov pre analýzu a prezentáciu údajov možno vytvárať prehľadné výstupy, štúdie a ďalšie podklady pre podporu rozhodovania.
 


Intuitívny Správca máp dokáže ľahko zobraziť a sprehľadniť rozsiahle množstvo komplexných priestorových informácií. Správca máp preberá všetky výhody, ktoré sú už pripravené v MicroStation V8 XM, a to vrátane poradia zobrazovania (priorita prvku) a transparentnosti. Používatelia môžu ľahko vytvárať mapy prispôsobené ich potrebám vo WYSIWYG prostredí a definície máp môže byť kedykoľvek uložené pre neskoršie využitie (otvorenie, editáciu, analýzu a tlač).

Bentley Map uľahčuje integráciu geopriestorových údajov v podnikoch a organizáciách a zvyšuje dôležitosť všetkých typov priestorových údajov. Bentley Map je veľmi tesne integrovaný do prostredia MicroStation, a preto je možné ľahko manipulovať tak s vektorovými ako aj rastrovými údajmi. Prostredie zabezpečuje jednoduchú prácu s rôznymi formátmi priemyselných priestorových údajov, ktoré je možné implementovať do akéhokoľvek dvojsmerného databázového prepojenia, ktoré MicroStation a Oracle Spatial podporujú, alebo do trojsmerného databázového prepojenia do Oracle Spatial alebo ArcGIS.

 

 

 

 

Ponukový list

Popis nástroja MicroStation GeoGraphics

Bentley Map V8i Overview
Bentley CADASTRE 
Bentley - Leveraging Geospatial Information Across The Enterprise

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.