EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 MapInfo

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

SW technológie, ktoré sú využívane pri riešeniach EDEN CONSULTING v oblasti systémov GIS/AM/FM a SRP (spatial resource planning) alebo PTS (prevádzkovo technické systémy), sú postavené na týchto kľúčových sw produktoch :
GE Smallworld GIS
, Solutions Business Manager, ORACLE, MicroStation & Bentley Map, MapInfo.

Konkrétne riešenia IS sú potom väčšinou postavené na vhodnej kombinácii z týchto produktov a základných technológii. Pre zložité IS sa snažíme maximálne využiť prínosy, ktoré prinášajú objektovo orientované prístupy a objektovo orientované sw riešenia, ako sú OOGIS technológie.   

Ide o výkonné mapovacie prostredie pre Windows, ktoré pre GIS/AM/FM alebo SRP systémy využívame v kombinácii s technológiou Oracle, ktorá v takomto riešení slúži ako repozitory ge-objektov. MapInfo slúži ako výkonný klient pre prácu s ge-objektami.

Riešenie MapInfo je možné pre menšie systémy veľmi efektívne používať aj samostatne.

MapInfo Professional je jediným uceleným a komplexným nástrojom pre stolné mapovanie s vynikajúcim pomerom cena/výkon. Je nosným produktom Pitney Bowes Business Insight  a predstavuje silný nástroj pre vizuálne spracovanie údajov na geografickej báze. Jeho najsilnejšia stránka je v intuitívnom používateľskom rozhraní, relačných databázových a geografických analýzach, kompatibilite s produktmi Microsoft, otvorenosti voči databázovým zdrojom, importe GIS a CAD grafiky, tvorbe kvalitných a profesionálnych tlačových zostáv. MapInfo Professional je dnes dostupné aj v plne slovenskej verzii so slovenskými dialógmi, menu, chybovými hláseniami, helpom a príručkami.

 

 

 MapInfo Professional je stolný mapovací systém. Je to kompaktný balík GIS softvéru, zahrňujúci tak základné vlastnosti GIS, ako aj silné nástroje pre analýzy a prostriedky pre získavanie údajov z iných zdrojov i spoluprácu s inými aplikáciami. Používa vektorovú grafiku, ale má aj nástroje pre prácu s rastrom. Má vlastnú relačnú databázu. Umožňuje výbery z mapy i prostredníctvom databázy. Umožňuje vytvárať nové mapy prepojené s databázou, meniť štruktúru a vzhľad existujúcich máp alebo databáz. Veľmi dobre je v MapInfo spracované tematické mapovanie a buffering. Má tiež aparát pre zlučovanie, delenie objektov a mazanie ich častí vrátane príslušných databázových záznamov. Umožňuje vykonávať SQL výbery, prepájať databázy prostredníctvom relácií, používať rôzne funkcie, doplnené o geografické funkcie. Aparát pre geokódovanie umožňuje prostredníctvom databázových kľúčov pripájať údaje z iných zdrojov k existujúcim mapám. Priamo dokáže načítať formáty DBF, Microsoft Access, MS Excel, Lotus, ASCII atď. Cez ODBC sa možno pripojiť k databázam ako Oracle, Sybase, Informix, Ingres, IBM DB2, SQL Server. MapInfo podporuje technológiu OLE, je kompatibilné s MS Office. To umožňuje vložiť Mapu MapInfa do MS Excelu alebo MS Wordu a priamo v hostiteľskej aplikácii upravovať mapu, robiť tematické mapy, popisovať mapu atď. Takto môžeme aktívne objekty zaraďovať do dokumentov, rôznych správ, a kedykoľvek priamo v dokumente robiť úpravy. Ale aj v MapInfo môžeme pripraviť tlačové zostavy a uložiť ich. MapInfo je vhodným GIS nástrojom pre desktop používateľa. MapInfo Professional je dostupný tiež v plne slovenskej verzii.

 

Ponukový list

Popis nástroja MapInfo Professional v 7

Popis nástroja MapInfo Professional v 10.5

MapInfo Professional - brochure

Popis nástroja MapInfo Professional Viewer v 10.5

Popis nástroja MapInfo SpatialWare

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.