EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Oracle Spatial

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

SW technológie, ktoré sú využívane pri riešeniach EDEN CONSULTING v oblasti systémov GIS/AM/FM a SRP (spatial resource planning) alebo PTS (prevádzkovo technické systémy), sú postavené na týchto kľúčových sw produktoch :
GE Smallworld GIS
, Solutions Business Manager, ORACLE, MicroStation & Bentley Map, MapInfo.

Konkrétne riešenia IS sú potom väčšinou postavené na vhodnej kombinácii z týchto produktov a základných technológii. Pre zložité IS sa snažíme maximálne využiť prínosy, ktoré prinášajú objektovo orientované prístupy a objektovo orientované sw riešenia, ako sú OOGIS technológie.

 Pre riešenia GIS/AM/FM a SRP využívame DBMS technológie ORACLE (ORACLE RDBMS, ORACLE Spatial, ...) v kombinácii s ďalšími produktmi, ako repozitory ge-objektov. Takto je plne podporovaný multiužívateľský prístup do centrálnej GIS databázy, nevyhnutný najmä pre rozsiahle IS.

Oracle™ Spatial
Priestorové údaje sú akékoľvek údaje s komponentom umiestnenia. Komponentom umiestnenia môžu byť geograficky kódované adresy zákazníkov alebo dodávateľov, tok rieky a obrys jej záplavovej oblasti, polohy tisícov stĺpov elektrických a telefónnych rozvodov alebo súradnice X a Y na pláne. Priestorové údaje nie sú obmedzené na povrch terénu, ale zahŕňajú priestory pod povrchom, priestory vôd, morí a nižších vrstiev atmosféry. Oracle Spatial Cartridge dramaticky rozširuje schopnosti Oracle podporovať všetkých používateľov a všetky údaje s rýchlejším spracovaním informácií a lepším pomerom cena/výkon ako kedykoľvek predtým. Oracle Spatial Cartridge je integrálnou súčasťou Network Computing Architecture™ spoločnosti Oracle.

Oracle Spatial rieši dva problémy
Ako efektívne uchovávať, vyhľadávať a spravovať priestorové a atribútové údaje v jedinej databáze
Ako zlepšiť výkonnosť pre veľmi veľké databázy uchovávajúce stovky gigabajtov priestorových údajov

Jediná databáza pre priestorové a atribútové údaje Oracle
Spatial je základnou technológiou na vývoj a implementáciu celopodnikového priestorového datawarehouse. Umožňuje uchovávanie a manipuláciu s priestorovými i atribútovými údajmi v jedinej databáze. Akúkoľvek zmes štandardných tabuliek Oracle a tabuliek priestorových údajov možno použiť bez využívania rôznych prístupových metód alebo jazykov na vyhľadávanie údajov - jediné, čo potrebujete, je SQL.

Vyššia produktivita, nižšie náklady
Efektívnou správou priestorových a atribútových údajov v jednej fyzickej databáze znižuje Oracle Spatial režijné náklady spracovania a odstraňuje zložitosť koordinácie a synchronizácie rozličných skupín údajov. Informačný rámec zabezpečujúci hladkú spoluprácu komponentov, ktorý poskytuje Oracle Spatial, znižuje náklady potrebné na školenie, zlepšuje výkonnosť pri učení, vyžaduje menej opakovania pri programovaní a poskytuje lepšiu správu údajov.

Vysoko výkonné uchovávanie a indexovanie priestorových údajov
Produktom Oracle Spatial Cartridge uvádza spoločnosť Oracle novú technológiu, ktorá uchováva priestorové údaje v modeli relačnej databázy. Táto technológia, založená na progresívnej technike indexovania, udržiava inherentnú organizáciu priestorových údajov v rámci samotnej databázy.

Správa veľkých skupín údajov
Oracle Spatial Cartridge podporuje rozdeľovanie „range-by" na správu veľkých údajových skupín. Napríklad v aplikácii GIS možno priestorové údaje pre každý štát, kraj alebo okres uchovávať v osobitnej partícii pre ľahkosť zavedenia alebo výberu.

Okrem toho Oracle Spatial Cartridge podporuje metódu rozdeľovania na základe tabuliek osobitne vhodnú pre viacrozmerné bodové údaje ako napríklad batymetrické merania alebo hviezdna kartografia. Pri použití tejto techniky sa dizajnéri veľmi veľkých databáz (VLDB - very large databases) zbavia nutnosti predvídať, s akým množstvom údajov budú musieť manipulovať, koľko tabuliek budú potrebovať a ako efektívne distribuovať údaje medzi mnohé tabuľky. Ak sa tabuľka obsahujúca bodové údaje predstavujúce špecifický región preplní a dosiahne vopred určenú veľkosť, tabuľka sa automaticky rozdelí na niekoľko partícií na základe priestorovej organizácie údajov. Pretože Oracle Spatial Cartridge toto robí automaticky, dizajnér databázy musí iba zadať najbližší odhad vhodnej maximálnej veľkosti partície pre konkrétnu aplikáciu.

Overená technológia DBMS
Používatelia priestorových údajov získavajú prístup aj k štandardným vlastnostiam Oracle, ako je napríklad flexibilná architektúra klient/server, objektové schopnosti a robustné utility správy údajov, ktoré zabezpečujú integritu, obnovu a bezpečnosť údajov - vlastnosti, ktoré sa prakticky nedajú získať pri hybridných architektúrach.

Oracle RDBMS základ technológie Oracle Spatial Cartridge, poskytuje výkonnú a spoľahlivú podporu pre aplikácie organizácie s kritickou dôležitosťou pre jej poslanie. Oracle Spatial Cartridge využíva vylepšené vlastnosti a funkcie Oracle vrátane rozšírených limitov veľkosti databázy, utility údržby VLDB s vysokým výkonom a rýchlejšie zálohovanie a obnovu.

 

 

Ponukový list

Popis Oracle Database 11g

Popis Oracle Spatial 11g

Oracle Spatial 11g: Advanced Spatial Data Management for Enterprise Applications 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.