EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Modelovanie a optimalizácia firemných procesov (BPM/BPR)

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

  

                                                                                                                              ... 90 % riešenia, je porozumenie problému.    

 

 

Kľúčovým cieľom podnikových informačných systémov je čo najúčinnejšia, ale pritom efektívna podpora podnikových procesov, útvarov organizácie a najmä komunikácie v rámci podniku, prostredníctvom spoločne zdieľaných údajov. Strategickou úlohou preto je identifikácia podnikových procesov, ich meranie a ohodnotenie, aby bolo možné exaktne zisťovať, ktoré procesy sú pre podnik kľúčové. Podnikové procesy by mali byť navrhnuté a realizované tak, aby dochádzalo k ich potrebnému súladu s cieľmi a stratégiou podniku/organizácie.

Potreba zachytenia (a následnej optimalizácie) podnikových procesov je aj súčasťou splnenia podmienok certifikácie podľa STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality a pre zavedenie procesného riadenia organizácie/firmy.

 

 

Miesto modelovania procesov (BPM) v rámci Enterprise Architecture.

Modelovanie procesov podľa TOGAF je súčaťou Biznis architektúry (Business Architecture)

 

 

 

 

 

Process Maturity Model

Znázorňuje rebríček hodnotenia procesnej vyspelosti organizácie vychádzajúci z Capability Maturity Model (CMM) podľa SEI (Software engineering institute).

 

 

 

 

Pre modelovanie (zachytenie) podnikových procesov sa využíva vizuálne modelovanie, prístupy BPM (Business Process Modeling) a BPR (Business Process Reingineering) a notácia BPMN (Business Process Modeling Notation), ako štandard pre modelovanie firemných procesov. 

 

 

Obsahom našej realizačnej činnosti v oblasti BPM/BPR je najmä :

* poradenstvo a konzultácie v oblasti modelovania a optimalizácie podnikových procesov

* identifikácia a mapovanie súčasných procesov (v notácii BPMN)

* zisťovanie výkonnosti jednotlivých procesov a na základe toho :

* výber procesov vhodných pre reinžiniering alebo optimalizáciu procesov

* návrh nových procesov

* návrh na implementáciu nových procesov v IS

 

 

 

 

Modelovanie firemných procesov umožňuje riešiteľom aj zadávateľom lepšie pochopenie problémovej oblasti a to je 90% riešenia ...

 

Na základe realizovaných projektov, disponujeme znalosťami firemných procesov najmä z oblasti poisťovníctva a distribučných (utilities) spoločností.

 

Pre vykonávanie týchto úloh využívame vhodné SW nástroje (QPR Process Designer, Select Architect, Visual Paradigm) a metodické znalosti, ktoré sú súčasťou našej firemnej metodiky MERIDIAN pre túto oblasť.

 

 

 

Ponukový list

Modelovanie procesov a

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie v oblasti štátnej správy

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.