EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Poradenstvo v oblasti IT, strategického a projektového riadenia

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť EDEN CONSULTING ponúka konzultačné a poradenské služby v oblasti :

* informačných technológii (IT) a informačných systémov (IS)
* rozvoja podnikových IS
* spracovávania auditov IS/IT
* vizuálneho modelovania IS alebo vizuálneho modelovania podniku
* výberu SW vybavenia (najmä pre podnikové informačné systémy typu SRP/ERP, AM/FM a GIS)
* problematiky realizácie systémov SRP/ERP , GIS, AM/FM celopodnikových IS
* realizácie projektov IT
* systémovej integrácie
* projektového riadenia (project management) a projektového dozoru pri projektoch v oblasti IT

 

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.