EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

EDEN CONSULTING spol. s r.o.

IČO : 35 793 554 
DIČ : 2021494101

IČ DPH : SK2021494101

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo 22229/B.

Sme platcami DPH.

 

e-mail kontakt :
informácie o firme - info v edenconsulting.sk,
kontakt na správcu webu - postmaster v edenconsulting.sk

kontakt pre zákazníkov EDEN CONSULTING na CA netVIZ support/maintenance - netvizsupport v edenconsulting.sk

internet kontakt : 
http://www.edenconsulting.sk 

http://www.edenconsulting.eu

 

 

Poštový kontakt (a adresa na fakturácie) :

EDEN CONSULTING spol. s r.o.

Borodáčova 13

821 03 Bratislava

Slovenská republika

 

Kancelária :
Vajnorská 136, Bratislava, Slovenská republika

(kancelária sa nachádza na 1.poschodí budovy)

ako nás nájdete - mapka

 

Parkovanie pre návštevníkov je možné bezplatne v areáli budovy na miestach vyhradených

pre návštevy (sú označené ako "visitors") alebo na nevyhradených/neoznačených boxoch.

 


 

 

Informácie o banke :
číslo účtu : 1107634008
kód banky : 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.)

číslo účtu IBAN : SK37 1111 0000 0011 0763 4008

číslo účtu IBAN pre elektronické použitie : SK3711110000001107634008
 

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A

813 33 Bratislava

Slovenská republika
IČO: 47 251 336
DIČ: 4020423671
IČ DPH: SK7020000427
Bankový kód: 1111
SWIFT: UNCRSKBX

http://www.unicreditbank.sk

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.