EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Audit IT&COM systémov

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Poskytujeme službu vykonania rámcového alebo komplexného auditu informačných a komunikačných technológii v podniku alebo organizácii.

Audit obsahuje vytváranie komplexných prehľadov a zoznamov HW, SW, IS, architektúry IS a zachytáva aj priestorové rozmiestnenie celej infraštruktúry podnikového IS so zachytením všetkých kľúčových topologických väzieb HW zariadení a LAN&WAN prepojení.

V rámci auditu IT vznikne Model technickej infraštruktúry, ktorý je možné využívať pri ďalšej priebežnej správe a evidencii IT a COM zariadení a programového vybavenia v podniku.

Audit IT slúži ako podklad pre aktualizáciu podnikových stratégii rozvoja IT/IS.

Služba spracovania auditu IT je určená pre rozsiahlejšie informačné systémy (bankové a finančné inštitúcie, priemyselné podniky, správcov energetických sietí (plyn, elektrika, ropovod, ...), telekomunikačné spoločnosti, ...

 

 


 

Na podporu realizácie úloh auditu IT, modelovania, analýzy a návrhu IS, využívame prostriedky modelovania (Select Architect, Visual Paradigm), prostriedky pre modelovanie a vizualizáciu technickej a komunikačnej infraštruktúry IS  (netTerrain, CA netVIZ) a podľa potreby aj prostriedky pre IT&COM Inventory Management.

 

Pre rozsiahlejšie IT&COM infraštruktúry je možné pre potreby auditu využiť aj riešenie IT Asset Management.

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.