EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Visual Paradigm - CASE na podporu vizuálneho modelovania (visual modeling tools)

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

CASE (Computer-aided software engineering) nástroje


 


Visual Paradigm (Visual Paradigm)

 

Visual Paradigm je CASE nástroj pre podporu vizuálneho modelovania s využitím štandardov a notácií ako  UML, SysML, BPMN, ArchiMate®, XMI a pod.
Ponúka širokú sadu nástrojov pre analytické a vývojárske skupiny, pre vývoj sw systémov, zahrňujúce evidenciu požiadaviek, firemné procesy, statický a dynamický UML model systému, dátový model, podnikovú architektúru, testovanie a nasadenie.

 

Poskytuje podporu pre jednotlivé oblasti životného cyklu vývoja sw aplikácií (Application Lifecycle Management) :

 

 

 

Visual Paradigm podporuje nasledovné techniky vizuálneho modelovania :

Model motivačných biznis plánov a stratégií (OMG Business Motivation Model)

Model firemných procesov (v notácii BPMN)

Dokumentácia požiadaviek (requirements) a analýza dopadov

Model typových úloh (UseCase Diagram)

Model objektových sekvencií (Object Sequence Diagram)

Model tried a zoskupení (Class Diagram)

Stavové diagramy (State Transition Diagram)

Kolaboračné diagramy (Object Collaboration Diagram)

Diagramy interakcie (Activity Diagram)

Fyzický a logický údajový model (Entity Relationship alebo ERA diagram)

...

 

 

CASE je možné prevádzkovať na operačných systémoch Windows 32bit/64bit, Linux, Mac OS X alebo Unix.

 

 

Visual Paradigm Teamwork Server (Visual Paradigm)

Visual Paradigm Teamwork server je centrálna repozitory pre vytvorené modely a súvisiace súbory-artefakty. Jej použitie je potrebné pri teamovej spolupráci. Členovia teamu môžu za podpory repozitory paralelne pracovať na rovnakých modeloch a ukladať zmeny a aktualizácie do jednej verzie projektu.

 

 

Ponukový list

Popis CASE nástroja Visual Paradigm (anglicky/english) ako PDF dokument

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.