EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 CA netVIZ -  riešenie pre modelovanie a vizualizáciu IT&COM infraštruktúry IS, vizualizácia CMDB

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

SW technológie, ktoré sú využívane pri riešeniach EDEN CONSULTING v oblasti spracovania technickej architektúry IS, mapovania technickej a komunikačnej infraštruktúry IS, auditu IT ako aj vizualizáciu CMDB v rámci riešenia ITSM  :


- desktop riešenia - CA netVIZ Pro/3D

- enterprise riešenia - CA netVIZ Enterprise Server, CA netVIZ Project Aurthor, CA netVIZ Client, CA netVIZ WEB Server

 

 

Metodiky
Metodika spracovania Technickej architektúry (v. 8.x)

Na základe použitia metodiky, spĺňajú výstupné dokumentácie všetky kľúčové podmienky normy radu ISO 9000.

 

 

SW nástroje
 

  

CA netVIZ
Program CA netVIZ americkej spoločnosti netVIZ Corporation (dnes súčasť spoločnosti CA/Computer Associates) je grafický viacúrovňový nástroj primárne určený pre návrh, tvorbu, spracovanie dokumentácie technickej a komunikačnej infraštruktúry, pre správu počítačových sietí (WAN, MAN, LAN).

netVIZ je založený na fakte, že tým hlavným a najviac potrebným rozmerom pre znázornenie a vizualizáciu systémov sú údaje. Každá vlastnosť netVIZ je starostlivo koncipovaná a implementovaná aby poskytla používateľovi informácie - robiac údaje užitočnými a použiteľnými, čím ich mení na prakticky využiteľné znalosti.

netVIZ je navrhnutý aj na vizualizáciu a znázornenie veľkých a komplexných systémov. Projekt netVIZ dokáže pohodlne zaobchádzať s tisíckami vzájomne previazaných schém a diagramov, každý obsahujúci množstvo objektov a ich vzájomných väzieb. Tento prístup umožňuje rozložiť systém do subsystémov, ktoré je ľahšie vytvoriť, prezerať, modifikovať, spravovať a porozumieť im.

 

 

 

Technické nároky vzrastajú s každou architektúrou, ktorá reprezentuje systém v hierarchickom usporiadaní vzájomne previazaných diagramov. Systém netVIZ sa veľmi úspešne vyrovnal s týmito problémami už od svojho počiatku. Dedičnosť liniek reprezentujúcich väzby medzi objektmi, zástupné objekty znázorňujúce ten istý objekt v rozličných pohľadoch, prehliadač hierarchie, kompozitné pohľady a ukladanie všetkých príbuzných schém do jediného súboru, sú len niekoľkými z mnohých vlastností netVIZ, ktoré sú potrebné v dokumentovaní rozsiahlych systémov.

Rýchlosť a spoľahlivosť riešenia havarijných a krízových situácii v kontexte s technickou infraštruktúrou a počítačovými sieťami je priamo závislá od kvality a faktoru komplexnosti vypracovanej dokumentácie. Technická infraštruktúra postupom času rastie a dokumentácia odrážajúca jej aktuálny stav je neoceniteľným pomocníkom nielen pri už v úvode spomenutých havarijných a krízových situáciách, ale môže slúžiť aj ako silný rozhodovací nástroj neobmedzujúci svoje používanie len sieťovými administrátormi ale aj riadiacimi pracovníkmi, ktorým zjednodušuje plánovanie rozširovania hardvérovej a softvérovej stránky technickej infraštruktúry IS.

 

Definícia technickej infraštruktúry IS, jej jednotlivých komponentov a ich vlastností je realizovaná v spolupráci s myšlienkou "Drag and drop", kde na pracovnú plochu postupným pridávaním komponentov, definovaním ich vlastností a väzieb vytvárame veľmi prehľadnú dokumentáciu.

Ak potrebujete poskytnúť informácie z vytvorenej dokumentácie používateľom, ktorí nemajú k dispozícii netVIZ, môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi. Najčastejším je jednoduchý export grafiky a dát do súboru alebo priamo cez Windows „clipboard“ do inej aplikácie. Druhý možný spôsob je schopnosť netVIZ generovať dokumenty HTML, ktoré môžete zverejniť prostredníctvom Internet/Intranetu.

 

netVIZ Deskop

netVIZ Professional/3D

Softvér netVIZ Professional/3D je samostatnou desktop aplikáciou, ktorý umožňuje používateľom vytvárať a aktualizovať netVIZ projekt. Projekt vytvorený v prostredí netVIZ Pro/3D je možné publikovať vo formáte HTML na web server.

 

netVIZ Navigator

Softvér netVIZ Navigator je samostatnou desktop aplikáciou, ktorý umožňuje používateľom prehliadať netVIZ projekty.

 

netVIZ Enterprise

Pre rozsiahle nasadenie riešenia netVIZ vo väčších organizáciách/firmách, je určený systém netVIZ Enterprise, ktorý je postavený na klient-serverovej, trojvrstvovej architektúre (klient - aplikačný server - databázový server), a ktorý pre správu údajov využíva RDBMS systém (Microsoft SQL Server).

 

Stručný popis jednotlivých aplikácií, ktoré tvoria systém netVIZ Enterprise :

 

netVIZ Enterprise Server

NetVIZ Enterprise Server je jadrom riešenia netVIZ Enterprise. Súčasťou NetVIZ Enterprise Server je aj netVIZ Enterprise Database, ktorá zabezpečuje správu údajového modelu netVIZ.

NetVIZ Enterprise Server umožňuje používateľom publikovať a bezpečne zdieľať údaje, mapy a diagramy projektu netVIZ v LAN/MAN/WAN. Jeho mohutné bezpečnostné funkcie zahŕňajú obmedzenie prístupu k mapám a diagramom podľa používateľského profilu pre jednotlivé skupiny používateľov alebo rolí.

 

netVIZ Enterprise Project Author

S netVIZ Enterprise Project Author vybraní používatelia (správcovia projektov/metodici TA) definujú štruktúru projektu netVIZ (hierarchiu diagramov, katalóg objektov zariadení a prepojení a štruktúru atribútových tabuliek RDBMS). Správcovia zariadení IT&COM infraštruktúry s využitím netVIZ Enterprise Project Author vytvárajú a aktualizujú samotné modely IT&COM infraštruktúry a publikujú ich pre ostatných používateľov na netVIZ Enterprise Server.

 

netVIZ Enterprise Client

NetVIZ Enterprise Client poskytuje používateľom funkcionalitu na aktualizáciu atribútových údajov objektov projektu netVIZ a diagramov projektu netVIZ. Formou nastavenia prístupových práv pre jednotlivé role (alebo skupiny rolí) je možné realizovať požadovaný prístup k údajovej báze – aktívny, pasívny používateľ alebo používateľ s obmedzenými právami.

 

netVIZ Enterprise Web Server

Softvér netVIZ Enterprise Web Server umožňuje používateľom pripojiť sa na netVIZ Enterprise Server prostredníctvom Internetu/Intranetu a vidieť jednotlivé projekty netVIZu alebo ich časti. Používatelia na prístup k projektom netVIZ využívajú štandardný web-klient browser (napr. MS Internet Explorer, Nestcape, Mozilla, SeaMonkey, ...)

 

Podpora pre netVIZ

Zákazníci, ktorí majú cez našu spoločnosť zakúpenú službu technickej podpory-aktualizačného servisu na produkty netVIZ, môžu využívať na komunikáciu túto adresu : netvizsupport v edenconsulting.sk.

 

 

Ponukový list

Mapovanie a vizualizácia IT&COM infraštruktúry

Popis riešenia CA netVIZ Desktop/Enterprise

CA netVIZ Desktop 7.5

CA netVIZ Enterprise

CA netVIZ Enterprise Author (Project Author)

CA netVIZ Enterprise Client

CA netVIZ Enterprise Web

CA netVIZ SPECTRUM Adapter

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.