EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 netTerrain -  riešenie pre modelovanie a vizualizáciu IT&COM infraštruktúry IS, vizualizácia CMDB

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

netTerrain je SW technológia, ktorá je využívaná pri riešeniach EDEN CONSULTING v oblasti spracovania technickej architektúry IS, mapovania technickej a komunikačnej infraštruktúry IS, mapovania infraštruktúry datacentier, auditu IT ako aj vizualizácie CMDB v rámci riešenia ITSM.

 

netTerrain

Riešenie netTerrain americkej spoločnosti Graphical Networks je škálovateľný grafický systém kategórie enterprise riešení, postavený na báze web-based technológie, primárne určený pre návrh, tvorbu a spracovanie dokumentácie fyzickej komplexnej IT&COM infraštruktúry, pre správu počítačových sietí (WAN, MAN, LAN) a pre mapovanie a menežovanie technickej infraštruktúry datacentier. Umožňuje v reálnom čase získavať a publikovať kompletné informácie o stave IT&COM infraštruktúry.
 

netTerrain tvorí kolekcia nasledovných produktov :

- netTerrain Enterprise

- netTerrain Logical

- netTerrain DCIM (Data Center Infrastructure Management)

 

netTerrain je založený na fakte, že tým hlavným a najviac potrebným rozmerom pre znázornenie a vizualizáciu systémov sú údaje. Každá vlastnosť netTerrain je starostlivo koncipovaná a implementovaná aby poskytla používateľovi informácie - robiac údaje užitočnými a použiteľnými, čím ich mení na prakticky využiteľné znalosti. Systém netTerrain je navrhnutý aj na vizualizáciu a znázornenie veľkých a komplexných systémov. Projekt netTerrain dokáže pohodlne zaobchádzať s tisíckami vzájomne previazaných schém a diagramov, každý obsahujúci množstvo objektov a ich vzájomných väzieb. Tento prístup umožňuje rozložiť systém do hierarchie diagramov, ktoré je možné prirodzené vytvoriť, prezerať, modifikovať, spravovať a porozumieť im.

 

 

Kľúčové aspekty

- 100% web-based technologické riešenie na báze údajovo riadeného modelu a jeho vizualizácie formou diagramov.

- Možnosť využitia importu rôznych spreadsheet projektov na rýchle vybudovanie a spracovanie modelu.

- Multipoužívateľský prístup na báze concurrent používateľských práv na prístup k údajom v reálnom čase, pre možnosť vytvárať a upravovať webové diagramy, pridávať komentáre a vkladať dokumenty, pre podporu spolupráce medzi pracovníkmi celej organizácie.

- Možnosť rýchlej orientácie sa aj v zložitých a rozsiahlych IT&COM infraštruktúrach s využitím vnáraných diagramov a intuitívnej navigácie medzi nimi.

- Možnosť údajovo riadeného modelu s využitím vizualizácie týchto zmien na báze zmeny atribútov zariadení alebo prepojení.

- Možnosť autentifikácie jednotlivých zmien podľa používateľov, ktorí ich realizovali.

- Rýchle vyhľadávanie zariadení alebo prepojení na základe atribútových kritérií s možnosťou vizualizácie výsledkov hľadania (lokalizácie hľadaných zariadení na príslušnom hierarchickom diagrame modelu).

 

Architektúra riešenia

Systém je postavený na plnohodnotnom využívaní centrálnej repozitory na báze RDBMS (MS SQL Server), ktorá spolu s aplikačným web serverom tvorí serverovú časť riešenia.

Klientská časť riešenia je postavená na využívaní web prehliadača.

Špeciálny klient pre potreby administrácie údajového modelu je tvorený samostatnou windows aplikáciou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážky riešenia netTerrain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.