EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Express Software Manager - riešenie na IT Asset Management, Inventory Management, CMDB

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

 

Express Software Manager je komplexný systém na hw a sw asset management umožňujúci zber a správu detailných informácií o rozsiahlej IT&COM infraštruktúre a sade údajov. Poskytuje nasledovnú, kľúčovú funkcionalitu :
• automatizovaný zber údajov o hw a sw komponentoch,
• evidenciu a správu sw v súlade s podmienkami licenčných zmlúv,
• prehľad o využívaní a identifikovaní používaných licencií,
• kontrolu používania aplikácií s vylúčením používania neautorizovaných programov,
• vzdialenú správu konfigurácií PC a odstraňovanie problémov,
• efektívne plánovanie technologických upgrade a rôznych migrácií.
 

Výsledkom je prehľadná grafická prezentácia a kontrola celého desktop vybavenia v IT&COM infraštruktúre, podporujúca informovanú správu a ochranu pred používaným nelegálnym sw v organizácii, poskytujúca podklady pre vykonávanie auditov IT, využiteľnosti dostupných hw a sw komponentov, potrebnosti rozširovania hw a počtu licencií a jednotnú správu celého desktop vybavenia.

 

Express Software Manager je prémiový víťaz hodnotení IT riešení pre asset management, ktorý realizuje inventúru údajov o PC sieti a poskytuje softvér na sledovanie používania a ovládanie/správu sw aplikácii.
S Express Software Manager môžete ľahko sledovať a spravovať svoje hardvérové a softvérové prostriedky, monitorovať používanie aplikácií, určiť, kde ste podhodnotení a nadhodnotení z pohľadu potrebného počtu licencií. Riešenie tiež podporuje kontrolu a zisťovanie používania ilegálnych licencií sw aplikácií v celej sieti.
Express Software Manager sa skladá z dvoch samostatných produktov (Express Inventory a Express Meter), ktoré sú integrované a poskytujú bohatú funckionalitu pre správu software a hardware.

 


 


Express Inventory


Express Inventory je špecializovaný Inventory sw produkt navrhnutý tak, aby umožňoval zber a spracovanie údajov a informácii o tom, čo je nainštalované vo vašej počítačovej sieti.
Express Inventory zistí parametre hardvéru a všetok softvér, ktorý je nainštalovaný na počítačoch, notebookoch a serveroch a automaticky kontroluje a porovnáva objavené aplikácie s detailmi žiadostí o nákup.
Na rozdiel od väčšiny ostatných podobných počítačových produktov pre inventarizáciu, inventarizácia s Express Inventory používa na uznanie bezpečnosti spustiteľnosti sw, informácie z identifikačnej databázy aplikácii, nájdených na celej sieti.
S osobitným dôrazom na softvérové licencie, počítačová inventarizácia s Express Inventory poskytuje správy a presne tie informácie, ktoré potrebujete k príprave na softvérové audity, na zabezpečenie priebežného dodržiavania licenčných podmienok a na kompetentné rozhodovanie o svojich IT investíciách.

Kľúčové výhody
S Express Inventory pre invetarizáciu počítačov môžete:
• Identifikovať nelicencované kópie inštalovaného sw, tak môžete chrániť vašu spoločnosť od sankcií za počítačové pirátstvo a následných sporov,
• Vypátrať neoprávnene používané alebo škodlivé aplikácie, ktoré môžu predstavovať riziko pre zabezpečenie údajov alebo produktivitu,
• Zistiť pripravenosť PC a predvídať náklady na technológiu pri migráciách,
• Rozšíriť rozsah inventarizácie softvéru, hardvéru a konfiguračných údajov a tak poskytnúť potrebnú pomoc pracovníkom technickej podpory HelpDesku.
• Pripraviť potrebné podklady pre nákup, ako napríklad počet licencií, sériové čísla, údaje o podmienkach maintenance alebo o uplynutí dátumu prenájmu a veľa ďalších informácií a údajov o stanovených parametroch pre potreby objednávky.

Zhromažďovanie údajov
Express Inventory umožňuje zbierať prakticky neobmedzený rozsah údajov o PC vrátane :

• softvérovej inventarizácie údajov, ako je používanie názvu aplikácie, ID produktu, veľkosť, dátum, cesta (path), verzia, ako aj to, či je inštalácia samostatné alebo súčasťou riešenia/balíku.
• Inventarizácie PC hardware, ako sú údaje - názov počítača, meno výrobcu, typ a rýchlosť procesora, pamäte, využiteľné miesto na disku, adresa sieťovej karty a názov výrobcu, sériové číslo, ako aj vlastné hardware atribúty ktoré potrebujete evidovať.
• Všetky vyššie uvedené informácie pre vzdialenej lokality a mobilných užívateľov.
 

 


 

Express Meter
 

Express Meter umožňuje sledovať a spravovať použitie softvéru, takže sa môžete vyhnúť zbytočnému ďalšiemu nákupu a podpory aplikácií, ktoré sa nepoužívajú, ale aj zabrániť neoprávnenému používaniu programov.

S Express Meter môžete sledovať stopy používania softvéru na určenie, ako často sú aplikácie používané, na ako dlho, a kým.

Ovládanie Built-in aplikácií vám dáva ďalšiu možnosť obmedziť prístup k aplikáciám, aby neboli používané vo vašom prostredí.

Express Meter sa predáva ako samostatný produkt a ako súčasť tejto Express Software Manager suite.

Kľúčové výhody
S Express Meter reports môžete:

• Sledovať používanie softvéru na pochopenie, ako často (a kým) bol softvér skutočne používaný, vrátane vzdialených používateľov.
• Preventívne zabraňovať používaniu nežiaducich alebo neštandardných aplikácií, obmedziť prístup k citlivým aplikáciám len pre oprávnených používateľov.
• Porovnať používanie údajov z počítačových aplikácií s inventarizáciou a údajmi o licenciách a tak zistiť primeranosť počtu a typu používaných/zakúpených licencií.
• Monitorovať a kontrolovať používanie sw aplikácií, ktoré majú licencie na súbežný prístup (concurrent license).
• Identifikovať nevyužité licencie na súbežný prístup, aby zabezpečilo, že budete využívať a platiť len za softvér a maintenance, ktorý skutočne potrebujete.
• Sledovať a kontrolovať používanie softvéru v systéme Windows a Terminal Server/Citrix prostredí.
• Sledovať používanie aplikácií vo virtuálnom prostredí prevádzkovaných pomocou technológií, ako je Microsoft SoftGrid ® a Citrix XenApp.

Zhromažďovanie údajov

Express Meter zachytáva prakticky neobmedzené sledovanie a využitie údajov o softvéri, vrátane:
• Najčastejšie používaného softvéru
• Využitia štatistiky pre jednotlivé aplikácie
• Užívateľov/zariadení, z ktorých bol daný softvér spustený
• Čas spustenia a ukončenia používania programu, ako aj čas prerušenia/nepoužívania.
• Identifikovanie špičiek použitia.
• Sledovanie pokusov spustenia aplikácií, ktorých použitie bolo potom blokované.

 

Oblasti podporované riešením
Hlavné oblasti podporované riešením Express Software Manager :
• Network Inventory
• PC Inventory
• Hardware Inventory
• Software Inventory
• Software Audit
• Software Asset Management
• Software MeteringNetwork Inventory
Sieťový inventár zahŕňa zbieranie údajov o všetkom hardvéri a softvéri vo Vašej sieti. Vo väčšine prípadov sieťový inventár tiež zahŕňa pripojené zariadenia ako tlačiarne, routery a prepínače. Ideálne je sieťový inventár porovnávaný s nákupnými alebo nájomnými detailmi, takže súlad licencií, výdaje na IT a skončenie nájmov môže byť simultánne sledované a priradené k špecifickému sieťovému majetku.
Hoci je možné riadiť sieťový inventár manuálne, je to typicky veľmi zdĺhavý nestupňovateľný proces s veľkou mierou chýb. Okrem toho ako sa sieť rozvíja a pridáva sa nový hardvér a softvér, fyzický inventár sa veľmi rýchlo stáva zastaraným. Zavedením komerčného sieťového inventárneho softvéru, ktorý vykonáva proces úplne automaticky môžete ušetriť významné množstvo času a ľudských zdrojov.
Sieťový inventárny softvér zvyčajne zbiera aplikačné údaje ako názov softvéru, verziu, výrobné číslo, veľkosť súboru, dátum, cestu atď. Sieťový inventár tiež zahŕňa hardvérové detaily ako názov zariadenia, typ CPU, rýchlosť CPU, výrobcu, pamäť, využiteľné miesto na disku, sériové číslo, atď. Je najlepšie, ak sieťový inventárny produkt tiež dovoľuje nahrať obchodné informácie. To by malo zahŕňať detaily ako počet licencií, dátumy skončenia údržby alebo nájmu, sériové čísla, informácie o obchodných objednávkach atď.

Express Software Manager je silný sieťový inventárny softvér, ktorý Vám dáva možnosť vidieť a kontrolovať sieťový majetok vašej organizácie. S dôrazom na riadenie softvérových licencií Vám Express Software Manager dovoľuje sledovať inventár a využitie sieťového majetku Vašej organizácie, takže môžete byť v súlade s Vašimi licenčnými zmluvami, vyhnúť sa nákupu a podpore softvéru, ktorý sa nepoužíva, udržať platby na zariadenie a robiť celkovo lepšie IT rozhodnutia.

PC Inventory
PC inventár zahŕňa zber softvérových aplikácií a detailov hardvérových konfigurácií z počítačov a serverov a ideálne porovnáva tieto údaje s pripojenými nákupnými detailmi. Hoci je možné riadiť PC inventár manuálne, je to obyčajne veľmi časovo náročné a náchylné na chyby, najmä ak je viac ako len zopár počítačov. Automatizované inventárne nástroje významne znižujú čas potrebný na riadenie PC inventáru.
PC inventárny softvér zvyčajne zbiera aplikačné údaje vrátane vlastností ako názov aplikácie, verziu, výrobné číslo, veľkosť súboru, dátum, cestu a či inštalácia je samostatná alebo časťou sady. PC inventár by mal tiež odhaliť hardvérové detaily vrátane (ale nielen) názvu zariadenia, výrobcu, typu a rýchlosti CPU, pamäte, využiteľného miesta na disku, adresu a výrobcu sieťovej karty, sériové číslo a akékoľvek zákaznícke hardvérové parametre, aké si určíte. Je najlepšie, ak PC inventárna technológia tiež podporuje nahratie a uloženie obchodných informácií, ako je počet licencií, sériové čísla, dátumy skončenia údržby alebo nájmu, informácie o obchodných objednávkach a doplnkové parametre, aké si určíte.
PC inventáre sú vypracované pre množstvo dôvodov vrátane určovacieho stavu licenčnej zhody, plánovanie presunov a aktualizácie technológie, zjednodušovanie help desk procesov, identifikáciu neautorizovaných programov a zariadení alebo jednoducho vykazovať, čo je inštalované v pracovnom prostredí.

Express Software Manager je komplexné riešenie riadenia IT majetku, ktoré ponúka silné možnosti PC inventáru, poskytujúc komplexnú viditeľnosť a kontrolu nad inventárom a použitím PC majetku. 13-ročný veterán v priestore riadenia IT majetku Express Metrix (dnes súčasť Cherwell Software), si vybudoval medzi zákazníkmi dobré meno pre dodávku výborných možností výkazníctva, ľahkosti používania a vynikajúcu zákaznícku podporu.

Hardware Inventory
Účelom inventarizácie hardvéru je zistiť atribúty a konfiguráciu hardvéru a zariadenia pripojené k jednému či viacerým počítačom. Vykonanie fyzickej inventarizácie hardvéru môže byť veľmi časovo náročné a náchylné na chyby. Dokonca aj pri použití poloautomatického prístupu (WMI nástroj na zber informácií alebo inventarizačný skript spúšťaný z USB disku) je potrebné, aby informácie boli zbierané a dokumentované z počítačov systémom „jeden za druhým“, čo ťažko možno označiť za efektívny proces.
Našťastie existujú rôzne nástroje na inventarizáciu hardvéru, ktoré kompletne automatizujú proces zhromažďovania informácií o hardvérových vlastnostiach počítačov. Takéto nástroje sú ideálne na získavanie údajov ako je názov počítača, typ a rýchlosť procesora, veľkosť pamäti, disku, adresa a výrobca sieťovej karty, sériové číslo a ďalšie parametre podľa individuálnej špecifikácie používateľa.
Nástroj na inventarizáciu hardvéru je, okrem iného, rozhodujúcou zložkou plánu migrácie počítačov: pomáha identifikovať počítače, ktoré musia byť upgradované alebo vymenené, takže je možné presne stanoviť rozpočet a časový postup.
 
Express Software Manager poskytuje možnosť efektívnej inventarizácie hardvéru, ktorá pomáha udržať prehľad o všetkom hardvéri a softvéri rozmiestnenom v celej sieti. Express Software Manager umožňuje zistiť a sledovať také detaily inventarizácie hardvéru ako je názov počítača, výrobné číslo, pamäť, výrobca, typ a rýchlosť procesora, adresa sieťovej karty a mnohé ďalšie.

Software Inventory
Inventarizácia softvéru je proces identifikácie všetkého softvéru nainštalovaného na jednom alebo viacerých počítačoch. Existujú rôzne nástroje na inventarizáciu softvéru, ktoré túto úlohu vykonávajú automatizovaným spôsobom. Štandardne tieto nástroje identifikujú základné údaje o softvéri, ako je názov aplikácie, identifikačné číslo produktu, veľkosť, dátum, adresár a verzia. V lepšom prípade aj to, či je konkrétna inštalácia softvéru samostatná (standalone) alebo súčasťou väčšieho programového balíka. Vykonanie dôkladnej inventarizácie softvéru je rozhodujúcim prvkom zabezpečenia dodržiavania softvérových licencií. Keďže manuálny audit softvéru je už vo svojej podstate nepresný a časovo náročný, vznikla technológia inventarizácie softvéru, ktorá pomáha proces inventarizácie automatizovať.
Nástroje na inventarizáciu softvéru sú štandardne založené na jednej z dvoch metód na identifikáciu aplikácií nainštalovaných na počítači. Prvá z nich - analýza hlavičky súboru - skúma hlavičky súborov každej aplikácie. Hlavičky súborov obsahujú informácie o názve aplikácie, verzii, výrobcovi, veľkosti súboru  a ďalšie atribúty. Druhá - analýza registrov - zisťuje nainštalované aplikácie pomocou štandardných nástrojov Windows (Installer). Bohužiaľ, z rôznych dôvodov obe tieto metódy často dávajú nepresné, neúplné a/alebo rozporné informácie. Tie môžu viesť k nesprávnemu vyhodnoteniu licenčnej situácie v organizácii.
Treťou metódou rozpoznávania súborov zistených počas inventarizácie softvéru je použitie identifikačnej databázy softvéru. Identifikačná databáza softvéru obsahuje súborové a aplikačné informácie, ktoré sa používajú na presnú a dôslednú identifikáciu aplikácií, výrobcov a verzií. Ak sa identifikačná databáza softvéru použije so zodpovedajúcim algoritmom, dá sa s jej pomocou určiť vyššie percento aplikácií a s väčšou presnosťou.

Express Software Manager využíva rozsiahlu databázu aplikácií  ESID® (Express Software Identification Database) spolu s výkonnými algoritmami, ktoré zabezpečujú, že spustiteľné súbory sú správne identifikované a klasifikované.

Technológia, ktorú používa Cherwell Software na rozpoznávanie softvéru je rozhodujúca pre presnosť a komplexnosť softvérových riešení, ktorú dosahuje Express Software Manager. Používajú ju špičkové technologické spoločnosti vrátane Dell, BMC, LANDesk či New Boundary.

Software Audit
Audit softvéru, podľa najprísnejších kritérií, porovnáva počet softvérových licencií, ktoré spoločnosť zakúpila, so skutočným počtom nainštalovaných, resp. používaných licencií.
Audit softvéru niekedy vykonáva vydavateľ softvéru s cieľom zistiť, či koncový používateľ dodržiava licenčnú zmluvu.  Ak sa pri takomto audite zistí, že je porušovaná zmluva, obvykle žiada, aby organizácia situáciu urovnala, teda dokúpila ďalšie licencie. Ak vydavateľ softvéru rieši problém súdnou cestou, koncový používateľ môže dostať pokutu až 100.000 € za každú aplikáciu, pri ktorej porušil licenčnú zmluvu.
Audit softvéru najčastejšie vykonávajú špecializované organizácie, napr. BSA (Business Software Alliance) alebo SIIA (Software Industry Information Association), ktoré zastupujú vydavateľov softvéru. BSA dokonca ponúka odmenu, ktorá môže presiahnuť 500.000 € zamestnancom, ktorí „zverejnia“ vlastnú organizáciu a priznajú softvérové pirátstvo.
Organizácie môžu vykonávať pravidelný interný audit softvéru s cieľom dokázať vydavateľom, že nepoužívajú žiadny nelicencovaný softvér. Tento proces obvykle zahŕňa:
• Identifikáciu nainštalovaného komerčného softvéru.
• Porovnanie identifikovaného softvéru s licenčnými údajmi.
• Zistenie rozdielov medzi skutočným stavom a zakúpenými licenciami.
• Zakúpenie ďalších licencií na odstránenie nezrovnalostí.
V optimálnom prípade by audit softvéru mal obsahovať aj analýzu využívania softvéru, aby sa zabezpečilo, že licencované aplikácie sú využívané efektívne a že sa nenakúpilo viac licencií, ako je skutočne potrebné.

Express Software Manager je výkonný nástroj na audit softvéru. Zhromažďuje údaje o inventarizácii softvéru i o jeho využívaní a porovnáva ich s naimportovanými údajmi o licenciách. Express Software Manager poskytuje komplexné prehľady, z ktorých je jasné, či je licenčná zmluva

 
Software Asset Management
Správa softvérového majetku je strategickou IT činnosťou, ktorá umožňuje organizáciám vyťažiť maximum z ich investícií do softvéru. Zahŕňa integráciu ľudí, procesov a technológií s cieľom umožniť systematické sledovanie, vyhodnocovanie a správu softvérových licencií a využitia softvéru.
Cieľom správy softvérového majetku je zníženie výdavkov na IT, režijných nákladov na ľudské zdroje a rizík spojených s vlastníctvom a správou softvérového majetku. Správa softvérového majetku by mala prinajmenšom zahŕňať snahu o dodržiavanie licenčných zmlúv a monitorovanie inventarizácie a používania nainštalovaných aplikácií, aby sa zabezpečila požadovaná licenčná úroveň. Správa softvérového majetku zahŕňa aj dodržiavanie štandardných princípy a postupov týkajúcich sa inštalácie, nasadenia, konfigurácie a používania softvérového majetku.
Minimum, čo musí správa softvérového majetku obsahovať je technológia  inventarizácie softvéru, ktorá automaticky zisťuje a identifikuje nainštalovaný softvér a porovnáva údaje so zakúpenými licenciami. Takto dokáže sledovať a zabezpečovať dodržiavanie licencií. V lepšom prípade nástroj ponúka monitorovanie softvéru, resp. sledovanie používania softvéru, ktorých cieľom je odhaliť oblasti, kde je organizácia nadlicencovaná, to znamená, že plytvá peniazmi na softvér, ktorý nie je využívaný. Ďalšie technologické možnosti obsiahnuté v správe softvérového majetku môžu obsahovať nasadenie softvéru, správu konfigurácie softvéru  a/alebo správu aktualizácií.

Express Software Manager je riešenie správy softvérového majetku s osobitným zameraním na správu softvérových licencií. Express Software Manager integruje inventarizáciu počítačov s monitorovaním softvéru, takže dokáže zistiť, či je organizácia pre- alebo podlicencovaná. Presné a úplné výstupy poskytujú presne tie informácie, ktoré sú potrebné na zníženie IT nákladov a na správne rozhodnutia o inventarizácii a používaní softvérového majetku.


Software Metering
Monitorovanie softvéru, ktoré sa tiež označuje ako sledovanie používania softvéru/aplikácií, poskytuje údaje o tom, ktoré aplikácie sú používané, ako často, ako dlho a kým. Monitorovanie softvéru obsahuje aj riadenie, resp. obmedzovanie prístupu k určitým aplikáciám – obvykle kvôli dodržiavaniu súbežných licencií (obmedzujúcich maximálny počet súčasne prihlásených používateľov). Tieto schopnosti môžu byť využité aj na zabránenie používania neautorizovaného softvéru, ktorý by mohol byť potenciálnym zdrojom bezpečnostných či prevádzkových rizík.
Technológia monitorovania softvéru vo všeobecnosti vyžaduje, aby bol na každý monitorovaný počítač nainštalovaný klientsky modul. Ten zhromažďuje údaje o používaní softvéru, ako je čas spustenia aplikácie, čas zatvorenia aplikácie, doba nečinnosti, špičky a frekvencia používania. Údaje sú následne prenášané prostredníctvom HTTP alebo HTTPS a ukladané do databázy na ďalšie spracovanie.
Nástroje na monitorovanie softvéru sú rozhodujúce pre porozumenie využívaniu aplikácií a zabezpečenie, že organizácia nenakupuje viac licencií, ako potrebuje.

Express Software Manager ponúka také možnosti monitorovania softvéru na počítačoch, ktoré umožňujú sledovanie a riadenie používania aplikácií v celej sieti, dokonca aj pre vzdialené alebo odpojené počítače. Express Software Manager poskytuje okrem podpory štandardného počítačového prostredia aj monitorovanie softvéru pre prostredie  WTS (Windows Terminal Server) a Citrix, ako aj pre aplikácie spúšťané virtuálne pomocou takých technológií, ako je Microsoft SoftGrid® a Citrix AppStream.


Architektúra systému
IT Inventory Management systém na báze Express Software Manager je postavený 3-vrstvovej architektúre s využitím web-aplikačného servera (databáza – aplikačný server – klient).,

Požiadavky na systém
Express Software Manager obsahuje niekoľko integrovaných komponentov pre zber dát, správu a vykazovanie. Tieto komponenty sú lokalizované u na pracovnej stanici správcu systému, serveroch a End-User počítačoch.
Databázy, web-based reporting a komunikačné komponenty môžu byť nainštalované na jednom serveri, alebo na viacerých serveroch v závislosti na konkrétnych požiadavkách.
Ak sa rozhodnete nainštalovať všetky komponenty na jednom serveri, mali by ste zabezpečiť, že vybraný stroj spĺňa požiadavky uvedené pre "Express Database" ktoré sú uvedené nižšie.
 

Express Administrative Console
Requirements: 2.0GHz, Windows Workstation XP SP2 (or above) or Windows Server 2003 SP1 (or above), 1GB RAM, 100MB disk, Microsoft .NET 3.5 SP1 (or above).
 


Express Reports Console
Requirements: IE 6.0 (or above) or Firefox 3.0 (or above).

 

Express Server
Requirements: 2.0GHz, Windows Workstation XP SP2 (or above) or Windows Server 2003 SP1 (or above), 100 MB disk, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (or above).
 

Nižšie sú uvedené parametre odporúčané pre Express Server (sú založené na počte nainštalovaných klientov Express):
 

Number of computers

Recommended RAM

0 - 1000

1GB

1001 - 2000

2GB

2001+

4GB 

Express Database
Requirements: 2.0GHz, SQL Server 2000 (or above) (SQL Server 2005 Express Edition is included with the product), Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (or above) (required for automated database creation/initialization); database administrator credentials for initial database creation.
 

Poznámka: Express Database môže byť umiestnená na ľubovolnom serveri Microsoft SQL Server, ale požiadavky na RAM sa môžu líšiť v závislosti od ostatných aplikácií, využívajúcich rovnaký SQL Server.
Express Database využíva približne 1MB dát pre každý počítač, na ktorom je nainštalovaný Express Client.
 

Nasledujúce údaje sú špecifkované pre prevádzku Express Database na vyhradenom SQL Server:
 

Number of computers

Recommended RAM

0 - 500

2GB

501 - 2000

4GB

2001+ 

8GB (64-bit processor & OS)

 

 

Express Reports Web Site
Requirements: 2.0GHz, Windows 2003 Server SP1 (or above), 1GB RAM, 100MB disk, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (or above), IIS 6.0* (or above).

 

Express Access Point
Requirements : 2.0GHz, Windows 2003 Server SP1 (or above), 1GB RAM, 100MB disk, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (or above), IIS 6.0* (or above).

 

Express Client
Requirements: Windows 2000 (workstation and server) or above, including both 32- and 64-bit.


Spracované podľa podkladov od Cherwell Software.

 

 

Ponukový list

IT Asset Management (ITAM), Inventory Management, CMDB - Express Software Manager

Express Software Manager v 9.5

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.