EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Knižnica

Stratégia spoločnosti
Partnerstvá
Zákazníci
Referencie
Knižnica

 

 

 

 

 

 

Knižnica obsahuje voľne dostupné dokumenty a propagačné materiály EDEN CONSULTING, partnerov alebo tretích strán.

 

O firme EDEN CONSULTING

Profil spoločnosti EDEN CONSULTING (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 1.8..2018)

Company profile & Services and Product Offering (anglicky/english) ako PDF dokument (verzia zo dňa 6.2.2001)

Referenčné modely - znalostná báza EDEN CONSULTING  (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 5.10.2016)

 

Objektovo orientované prístupy v GIS

Objektovo orientovaná architektúra GIS (slovensky/slovak) ako PDF dokument (Augustín Mrázik, GeoInfo 1/95)

 

Oblasť strategického riadenia

Strategické riadenie - Balanced Scorecard a QPR Metrics (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 9.11.2015)

 

Oblasť projektového riadenia

Skrátený popis Model vyspelosti riadenia procesov - CMM (LBMS) (slovensky/slovak) ako PDF dokument

Serena Project and Portfolio Management (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 21.5.2012)

 

Oblasť DMS

Popis M-Files DMS (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 31.5.2018)

M-Files - product description

New Features and Enhancements in M-Files 2018

 

Oblasť procesného riadenia a automatizácie procesov/workflow

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 22.7.2016)  

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie v oblasti štátnej a verejnej správy (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 22.7.2016)  

 

Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov - UML, BPMN a Enterprise Architecture

Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov

Vizuálne modelovanie systémov, UML a BPMN analýza a modelovanie (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 9.1.2018)  
Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov

Podniková architektúra - Enterprise Architecture, IT Architecture (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 15.1.2018)  

 

Prostriedky pre analýzu a modelovanie IS

Popis CASE nástroja Select Architect SELECT Business Solutions/LBMS (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis riešenia Select Solution Factory SELECT Business Solutions/LBMS (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis Select Perspective - Component Based Development Methodology SELECT Business Solutions/LBMS (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis JSynchroniser for Select SELECT Business Solutions/LBMS (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis Reviewer for Select Component Architect SELECT Business Solutions/LBMS  (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis Select for IBM WebSphere SELECT Business Solutions/LBMS (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis CSynchroniser for Select SELECT Business Solutions/LBMS (anglicky/english) ako PDF dokument

 

Popis CASE nástroja Visual Paradigm (anglicky/english) ako PDF dokument

 

Prostriedky pre automatizáciu procesov, IT Service Management a ITIL

MicroFocus Solutions Business Manager Automatizácia a orchestrácia procesov (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 15.2..2018)

MicroFocus Service Support Manager Komplexné riešenie pre IT Service Management (ITSM) (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 21.8..2018)

 

Prostriedky pre BPM/BPR

Popis nástroja QPR ProcessDesigner  (anglicky/english) ako PDF dokument 

QPR ProcessDesigner - Product Overview  (anglicky/english) ako PDF dokument

QPR Business Process Modeling & Analysis Solution Overview  (anglicky/english) ako PDF dokument 

QPR Business Process Modeling & Analysis (anglicky/english) ako PDF dokument

QPR Risk Management & Compliance Solution Overview  (anglicky/english) ako PDF dokument 

 

Prostriedky pre ScoreCard

Strategické riadenie - Balanced Scorecard a QPR Metrics (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 9.11.2015)

Popis nástroja QPR Metrics (anglicky/english) ako PDF dokument

QPR BalancedScorecard Solution Overview, (english) as PDF document

QPR Performance Management Solution Overview, (english) as PDF document

Balanced Scorecard with QPR (anglicky/english) ako PDF dokument

 

Problematika a prostriedky pre modelovanie technickej architektúry IS/IT&COM infraštruktúry, vizualizácia CMDB

Mapovanie a vizualizácia IT&COM infraštruktúry (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 11.11.2015)

netTerrain DCIM (anglicky/english) ako PDF dokument
netTerrain Logical (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis riešenia CA netVIZ Desktop/Enterprise (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 20.4.2012)

Popis nástroja netVIZ 6.0 (anglicky/english) ako PDF dokument

Nové vlastnosti nástroja netVIZ 7.x (anglicky/english) ako PDF dokument

CA netVIZ Desktop 7.5 (anglicky/english) ako PDF dokument

CA netVIZ Enterprise (anglicky/english) ako PDF dokument

CA netVIZ Enterprise Author (Project Author) (anglicky/english) ako PDF dokument

CA netVIZ Enterprise Client (anglicky/english) ako PDF dokument

CA netVIZ Enterprise Web (anglicky/english) ako PDF dokument

CA netVIZ SPECTRUM Adapter (anglicky/english) ako PDF dokument

 

Prostriedky pre IT Asset Management, Inventory Management, CMDB

IT Asset Management (ITAM), Inventory Management, CMDB - Express Software Manager (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 11.11.2015)

Express Software Manager v 9.5 (anglicky/english) ako PDF dokument

 

Prostriedky pre GIS, AM/FM, NIS

Popis technológie GE Smallworld GIS (slovensky/slovak) ako PDF dokument (verzia zo dňa 9.11.2015)

GE Smallworld (Smallworld Core Spatial Technology) (anglicky/english) ako PDF dokument

GE Smallworld Electric Office (Fact Sheet) (anglicky/english) ako PDF dokument

 

Popis nástroja MicroStation GeoGraphics (anglicky/english) ako PDF dokument

Bentley Map V8i Overview (anglicky/english) ako PDF dokument 
Bentley CADASTRE (anglicky/english) ako PDF dokument 
Bentley - Leveraging Geospatial Information Across The Enterprise (anglicky/english) ako PDF dokument 

 

Popis nástroja MapInfo Professional v 7. (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis nástroja MapInfo Professional v 10.5 (anglicky/english) ako PDF dokument

MapInfo Professional - brochure (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis nástroja MapInfo Professional Viewer v 10.5 (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis nástroja MapInfo SpatialWare (anglicky/english) ako PDF dokument

 

Popis Oracle Database 11g (anglicky/english) ako PDF dokument

Popis Oracle Spatial 11g (anglicky/english) ako PDF dokument

Oracle Spatial 11g: Advanced Spatial Data Management for Enterprise Applications (anglicky/english) ako PDF dokument 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.