EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Vízia, poslanie a stratégia spoločnosti EDEN CONSULTING

Stratégia spoločnosti
Partnerstvá
Zákazníci
Referencie
Knižnica

 

 

 

 

 

 

 

Vízia a poslanie 

Našou víziou a poslaním, je formou konzultačných a poradenských činností poskytovať zákazníkom riešenia ich kľúčových úloh a požiadaviek v oblasti informačných technológii (IT), strategického, procesného a projektového riadenia firmy/organizácie.

 

Našim cieľom je, zameriavať sa na riešenia zložitých a dlhodobých projektov v oblasti IT, procesného,  strategického a projektového riadenia, modelovania IS a dokumentovania IT&COM infraštruktúry. 

Štandardne využívať dobre zvládnuté princípy projektového plánovania a riadenia, vizuálneho modelovania, objektovo orientovanej analýzy a návrhu systémov a procesnej analýzy v riešených oblastiach.

Prinášať transparentnosť riešení pre zákazníka, dlhodobú spoluprácu a dôveryhodnosť.

 

 

Stratégia

EDEN CONSULTING prináša podporu zákazníkov pri projektoch IT tak, aby proces zadania, špecifikácie, implementácie a nasadenia informačného systému (IS) bol pod dostatočnou kontrolou a tak sa výrazne zvyšovala pravdepodobnosť úspešného nasadenia IS a spokojnosť zákazníka.

 

 

EDEN CONSULTING sa snaží získať dôveru zákazníka a tým aj dlhodobú spoluprácu. Len tak je možné optimálne realizovať takéto náročné úlohy a projekty, na ktoré sa zameriavame.

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.