EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referenčné modely - Základné registre

Základné registre
Kataster nehnuteľností
Georeferenčný systém
Prírodné prostredie
Technické prostredie
Oblasť poisťovníctva
Distribučná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

Základné registre sú tvorené týmito oblasťami :

 

Subjekty

- register obyvateľov (fyzických osôb) a ich sociálno-rodinných vzťahov

- register živností

- register právnických osôb

 

Územná štruktúra

- administratívne členenie územia

- register obcí

- register ulíc, uličný systém

- register PSČ

 

Adresný systém

- register adries

 

 

Ukážka UML diagramov spracovaných modelov :

 

 

 

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.