EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referenčné modely - Kataster nehnuteľností

Základné registre
Kataster nehnuteľností
Georeferenčný systém
Prírodné prostredie
Technické prostredie
Oblasť poisťovníctva
Distribučná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

Kataster nehnuteľností je tvorený týmito oblasťami :

 

Kataster nehnuteľností

- kataster nehnuteľností

- právne vzťahy vlastníctva a užívania

 

Ukážka UML diagramov spracovaných modelov :

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.