EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referenčné modely - Prírodné prostredie

Základné registre
Kataster nehnuteľností
Georeferenčný systém
Prírodné prostredie
Technické prostredie
Oblasť poisťovníctva
Distribučná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

Prírodné prostredie je tvorené týmito oblasťami :

 

Prírodné prostredie

- lesy

- voda

- pôda (pôdohospodárska)

- geologické podložie

- ...

 

Ukážka UML diagramov spracovaných modelov :

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.