EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referenčné modely - Georeferenčný systém

Základné registre
Kataster nehnuteľností
Georeferenčný systém
Prírodné prostredie
Technické prostredie
Oblasť poisťovníctva
Distribučná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

Georeferenčný systém je tvorený týmito oblasťami :

 

Georeferenčný systém

- geodetické siete

- geodetické body a bodové polia

- meračské body

- geodetické súradnicové systémy

 

Ukážka UML diagramov spracovaných modelov :

 

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.