EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referenčné modely - Technické prostredie

Základné registre
Kataster nehnuteľností
Georeferenčný systém
Prírodné prostredie
Technické prostredie
Oblasť poisťovníctva
Distribučná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

Technické prostredie je tvorené týmito oblasťami :

 

Technické prostredie

- inžinierske siete

   - plyn (tranzit, miestne siete),

   - elektrorozvodné siete,

   - telekomunikačné siete,

   - diaľkové káble,

   - vodovodné siete,

   - kanalizačné siete,

   - verejné osvetlenie,

   - produktovody (ropovod, teplovod, ...)

   - verejné osvetlenie

   - ...

 

- cestná sieť

- železničná sieť

- ...

 

Ukážka UML diagramov spracovaných modelov :

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.