EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 IT Orchestrated, automatizácia procesov Application Lifecycle Management (ALM)

ITSM podľa ITIL
IT Orchestrated
PTS - TELCO, OSS
PTS - ENERGY
EA - TOGAF a ArchiMate
EA - Zachman Framework

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Orchestrated je moderné, procesne orientované, ucelené riešenie, umožňujúce organizáciám optimalizovať a automatizovať ucelenú sadu kľúčových IT a riadiacich procesov vrátane plánovania a riadenia kapacít. Mimo IT porcesy ponúka riešenie aj podporu vybraných biznis procesov a je otvorené pre automatizáciu ďalších firemných procesov, podľa potrieb organizácie.

 

Riešenie sa vyznačuje tým, že pokrýva ako prevádzkové (Operations), tak vývojové procesy (Development) s potrebnou väzbou na zber námetov/požiadaviek zo strany biznisu a s integrovaným riadením kapacít. Vzhľadom k tomu, že celková funkcionalita je zabezpečená prostredníctvom jednej ľahko konfigurovateľné technologickej platformy, vyznačuje sa riešenie Orchestrated IT schopnosťou jednoduchého uspôsobenie procesov do podoby vyhovujúce potrebám zákazníka v spojení s krátkou dobou implementácie.

V oblasti vývoja umožňuje riešenie automatizovať a riadiť celý životný cyklus vývoja aplikácií (ALM), čím pomáha efektívne spracovávať požiadavky, ľahko riadiť zmeny v konfigurácii softvéru a opakovane a spoľahlivo tieto zmeny nasadzovať do rôznych cieľových prostredí. Orchestrácia procesov zaisťuje, že všetky zainteresované strany sú o všetkých zmenách včas a dostatočne informované.

Koncept riešenia Orchestrated IT vyjadruje nasledujúci obrázok:
 

Riešenie obsahuje:
- platformu pre riadenia, automatizáciu a orchestráciu procesov - MicroFocus Solutions Business Manager,

- riešenie pre oblasť IT SM podľa ITIL - MicroFocus Service Support Manager

- riešenie pre riadenie procesov ALM
 

 

Ponukový list

Service Support Manager  (ITSM riešenie podľa ITIL)

Solutions Business Manager

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.