Poradenstvo v oblasti IT a strategického riadenia

UML modelovanie IS a Enterprise Architecture

Mapovanie IT&COM infraštruktúry

DevOps, IT Governnance, IT Agility

 

 

IT Service Managament, ITIL

Modelovanie, automatizácia a orchestrácia procesov

AM/FM/GIS a prevádzkovo technické systémy (PTS)

DMS/ECM/EIM

EDEN CONSULTING logo EDEN CONSULTING logo

Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt

 

 

EDEN CONSULTING je spoločnosť poskytujúca konzultačné, poradenské a realizačné služby v oblasti :

- informačných technológii (IT),

- prípravy a nasadzovania komplexných IS,

- strategického riadenia,

- projektového riadenia v IT,

- modelovania a riadenia podnikovej architektúry - Enterprise Architecture,

- modelovania, automatizácie, optimalizácie a orchestrácie firemných procesov,

- vizuálneho UML modelovania informačných systémov,

- modelovania a vizualizácia IT&COM infraštruktúry, vizualizácie IT&COM zariadení z CMDB,

- riadenia IT služieb (ITSM) podľa ITIL,

- DevOps, IT Governance, IT Agility,

- IT Asset Management,

- GIS/AM/FM a prevádzkovo-technických IS (PTS/SRP),

- Document Management Systems (DMS),

- Enterprise Content Management (ECM),

- Enterprise Information Management (EIM).

 

V našich projektoch a riešeniach dôsledne využívame princípy objektovo orientovaných prístupov, vizuálneho modelovania, procesného a projektového riadenia.

 

© 1999 - 2018 Designed by EDEN CONSULTING Ltd.
All rights reserved.
Last update:  21
. august 2018

 

Využívame webhostingové služby

 


EDEN CONSULTING a logo sú registrované ochranné známky spoločnosti
EDEN CONSULTING.


Názvy ostatných produktov, firiem a pod., použité na týchto stránkach,

môžu byť ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Pokiaľ máte záujem získať viac informácii, pošlite nám správu na info v edenconsulting.sk 

 

Pripomienky ku stránkam adresujte na postmaster v edenconsulting.sk

 

EDEN CONSULTING
nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, hmotné, nehmotné

ani za žiadne iné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia informácií na týchto stránkach

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.